Ανάλυση του χάους με τις εξετάσεις των διπλωμάτων οδήγησης

Η κυβέρνηση ψεύδεται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Η κυβέρνηση δημιούργησε ένα μπάχαλο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Οι εκλογές έρχονται – δεν είναι η πρώτη φορά…

Επειδή τα ΜΜΕ έχουν πει μόνο τη μισή αλήθεια, υπάρχει μια εξαιρετική ανάλυση για το θέμα στον ιστοχώρο της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτών Οδήγησης – Είναι αδύνατο να τη διαβάσει κάποιος χωρίς να φρίξει:

Η από 16/04/2019 δημοσίευση σας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίθει προσβλητικών χαρακτηρισμών σε βάρος του κλάδου μας και παριστά προς το αναγνωστικό σας κοινό ότι τάχα για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την μη διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων την ευθύνη την φέρουν αποκλειστικά οι Εκπαιδευτές νέων οδηγών και οδηγών και καθόλου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εν γνώσει σας για την αναλήθεια των αναγραφόμενων και ως προς τον απαξιωτικό και συκοφαντικό χαρακτήρα τους, λαμβανομένης υπόψη και της εμπειρίας και της ενασχόλησής σας με το εν λόγω αντικείμενο.

Η ανάρτηση σας, μεταξύ άλλων, προβαίνει στους ακόλουθους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις, αποδίδοντας στους εκπαιδευτές ότι:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) φέρει ακέραια την ευθύνη της μη διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών»
«Με προσχηματικούς λόγους κρατάει ομήρους τους υποψήφιους οδηγούς».
……….. κρατά «όμηρους» 100.000 υποψήφιους οδηγούς, ενώ την ίδια ώρα και στιγμή επιδιώκει να κρατήσει ομήρους τους υποψήφιους οδηγούς τους οποίους έχει εκπαιδεύσει.
Προς μεγάλη τους απογοήτευση η συνάντηση αυτή όχι μόνο δεν ήταν άκαρπη, αλλά έφερε άμεσα αποτελέσματα διότι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) η οποία ήταν παρούσα στην ίδια συνάντηση, όχι μόνο δεσμεύτηκε και ενώπιον τους, αλλά μάλιστα παρέδωσε την επόμενη μέρα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση του ασφαλιστικού προϊόντος από τα μέλη της.
Τέλος, με την ανακοίνωσή τους αναλαμβάνουν ακέραιη την ευθύνη της μη διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών και ελπίζουμε να μη βρουν πολλούς «ακολούθους» στην επιλογή να θυσιαστεί ένας κλάδος στο βωμό πολιτικών και όχι μόνο σκοπιμοτήτων συγκεκριμένων εκπαιδευτών.»

Η πραγματικότητα, την οποία ασφαλώς γνωρίζετε, δεδομένου ότι η πολιτική σας θέση είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών,  είναι εντελώς διαφορετική από όσα εν γνώσει σας διαδίδονται με την δημοσίευσή σας:

Ο ν. 4599/2019 δημοσιεύτηκε την 4η-03-2019 με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ίδια ημέρα,  πλην όμως δεν προβλέψατε την ημέρα έναρξης ισχύος του, να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες κατά τον νόμο εγκαταστάσεις και προδιαγραφές προκειμένου να διεξάγονται ομαλά οι εξετάσεις προσόντων και συμπεριφοράς.

Στην συνάντηση της 8ης – 4-2019, όπου ήταν παρόντες – μεταξύ άλλων-  η ΠΟΕΟ, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ,  σύμβουλος του Πρωθυπουργού, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και εσείς, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, σας ενημέρωσαν ότι ασφαλιστικό Προϊόν μέχρι εκείνη την ημέρα ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ, αλλά και σήμερα που έχει δημοσιευτεί το σχέδιο εντός νέου ασφαλιστικού προϊόντος ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ. Ήσασταν σε αυτή την συνάντηση, είναι απορίας άξιο γιατί δεν θυμάστε τα όσα ειπώθηκαν στην εν λόγω συνάντηση!!!

Την 16η-04-2016 η ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή πίστη», μας απέστειλε το σχέδιο του νέου ασφαλιστικού προϊόντος -για το οποίο διατυμπανίζετε την ύπαρξη του- το οποίο όμως ρητά προβλέπει ότι «Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ισχύει και στις περιπτώσεις που το ασφαλισμένο όχημα έχει ταξινομηθεί ως όχημα εκμάθησης οδήγησης και οδηγείται από μαθητευόμενο οδηγό, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τόσο κατά την διάρκεια της εκμάθησης, όσο και τα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου οδηγού και συγκεκριμένα κατά το δεύτερο στάδιο αυτής που αφορά την εξέταση του υποψηφίου εκτός των ειδικά διαμορφωμένων χώρων ή/ και πιστών εκπαίδευσηςθα βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού διπλωματούχος εκπαιδευτής, που θα εποπτεύει το χειρισμό και από την θέση αυτή χειρίζεται τα κατάλληλα όργανα ελέγχου του οχήματος, τα οποία διαθέτει το ως άνω εκπαιδευτικό όχημα. Επίσης ισχύει και κατά το πρώτο στάδιο της ως άνω διαδικασίας προσόντων και συμπεριφοράς (εξέταση δεξιοτήτων οδήγησης όπως προβλέπεται από το Ν. 4599/2019) εφόσον η διαδικασία αυτού του σταδίου πραγματοποιείται σε αυστηρά ελεγχόμενο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο ή σε πίστα εξέτασης, άνευ κίνησης άλλων οχημάτων».

Πλην όμως το άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 4599/2019 προβλέπει «Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνειυποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη το πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) μήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων οδηγών δημόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς. Οι υποψήφιοι οδηγοί προσκομίζουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις ανωτέρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, με ευθύνη του οποίου συμπληρώνεται ο φάκελος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί. Στον φάκελο του υποψηφίου δύναται να προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήματος, εφόσον περιέχει την ειδική ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω εδαφίων. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης και εξέτασης.»

Ως εκ τούτου το σχέδιο του νέου ασφαλιστικού προϊόντος είναι πασιφανέστατο ότι ΔΕΝ  είναι το προϊόν που ο ν. 4599/2019 προβλέπει.

Τέλος, αυτό που τεχνηέντως αποσιωπείται είναι η ποινική ευθύνη που θα φέρει ο ιδιοκτήτης του ΙΧ σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό. 

Στο άρθρο 12 παρ. 5 του ΠΔ 51/2012, στο οποίο -με άγνοια νόμου- αναφερθήκατε κατά την συνέντευξη σας την 17η-04-2019, αναφέρει «Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή της εξέτασης, η ευθύνη βαρύνει τον παριστάμενο εκπαιδευτήεκτός της περίπτωσης που η εξέταση πραγματοποιείται σε κλειστούς χώρους (πίστες) χωρίς την ενεργό συμμετοχή του, σύμφωνα με τις περί υπαιτιότητας διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Δεν αποκλείεται όμως η ευθύνη του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, εφόσον, κατά τις παραπάνω διατάξεις, υφίσταται τέτοια ευθύνη.»

Υπό το φως των ανωτέρω οι δηλώσεις σας είναι παντελώς ψευδείς καίτοι το γνωρίζεται και αυτό διότι:

1ον  Την 4η-03-2019 ημέρα έναρξης ισχύος του ν. 4599/2019 ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ.

2ον    Την 4η-03-2019 ημέρα έναρξης ισχύος του ν. 4599/2019 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΠΙΣΤΕΣ αλλά ούτε και ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

3ον       Την  8ης – 4-2019 που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ υμών και φορέων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, σας ενημέρωσαν ότι ασφαλιστικό Προϊόν μέχρι εκείνη την ημέρα ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ.

4ον      Σήμερα, το σχέδιο του νέου ασφαλιστικού προϊόντος είναι πασιφανέστατο ότι ΔΕΝ  είναι το προϊόν που ο ν. 4599/2019 προβλέπει.

5ον      Μέχρι και σήμερα  ΔΕΝ μας έχετε απαντήσει εμπεριστατωμένα και βάσιμα περί της ποινικής ευθύνης του εκπαιδευτή σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Η δήλωση σας δε περί του ΠΔ 51/2012 είναι παντελώς αβάσιμη και αναληθής.

Υποτιμάτε την νοημοσύνη των διοικουμένων σας και προσπαθείτε τεχνηέντως να παραπλανήσετε την κοινή γνώμη!!!!

Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια.

Προτού λοιπόν προβείτε σε βαρύγδουπες δηλώσεις καλό θα ήταν να ενημερώνεστε.

Πηγή: ekpaideftis.gr

Σχόλια

Σχόλια


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.