Μήνυση και Αγωγή: Ποια η διαφορά;

by Jason Edward Scott Bain

Του Νικόλαου Β. Σταυρόπουλου, Δικηγόρου Οι περισσότεροι μη νομικοί ρωτούν συχνά ποια η διαφορά μήνυσης και αγωγής, ενώ πολλοί όταν αναφέρονται στο ένα, εννοούν το άλλο και αντίστροφα: Η μήνυση λοιπόν, η οποία απευθύνεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, γίνεται προκειμένου να … Continue reading